Powiadomienie o plikach cookie - Sklep internetowy Doosan Bobcat

W Doosan Bobcat EMEA s.r.o. ("Bobcat") przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i pragniemy w sposób jasny i przejrzysty informować o tym, co dzieje się, gdy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników.

Niniejsza Informacja o plikach cookie ma zastosowanie jako dodatek do naszej Informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://parts.bobcat.eu/ ("Strona internetowa") i wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy umieszczamy pliki cookie (lub podobne technologie) na jego urządzeniu, a następnie wykorzystujemy te pliki cookie (lub podobne technologie). W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie można skontaktować się z nami pod adresem communications.emea@doosan.com.

 1. Bobcat jest odpowiedzialny za czynności przetwarzania

Bobcat jest odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany w niniejszej Informacji o plikach cookie.

Nasza spółka ma siedzibę pod adresem U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska i jest zarejestrowana pod numerem 264 89 201.

 1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania Strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam robić różne rzeczy, takie jak włączanie niektórych funkcji w Stronie internetowej lub mierzenie, w jaki sposób odwiedzający, tacy jak użytkownik, korzystają z Strony internetowej. Należy pamiętać, że niniejsza Informacja o plikach cookie dotyczy nie tylko plików cookie, ale także podobnych (śledzących) technologii (np. skryptów).

 1. Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności

Odwiedzając naszą Stronę internetową, użytkownik może wskazać swoje preferencje dotyczące plików cookie w naszym Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności. Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności można ponownie otworzyć w dowolnym momencie, klikając poniższy przycisk (w lewym dolnym rogu każdej strony naszej Strony internetowej):

 1. Jakich plików cookie używamy i dlaczego?

Jesteśmy zobowiązani do umieszczania niezbędnych (ściśle koniecznych) plików cookie, ponieważ są one obowiązkowe do bezpiecznego działania Strony internetowej lub do dokonywania zakupów na naszej Stronie internetowej (zapoznaj się z naszym Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności, aby uzyskać więcej informacji). Użytkownik nie może wybrać, czy będziemy używać tych niezbędnych plików cookie. Na przykład, gdy masz zamiar dokonać zakupu i wybrać metodę płatności, musimy umieścić pliki cookie, aby móc przetworzyć Twoją płatność (lub pozwolić naszemu dostawcy usług płatniczych to zrobić).

W przypadku plików cookie innych niż niezbędne (ich wykaz można znaleźć w naszym Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności) użytkownik może wyrazić zgodę, klikając odpowiedni przycisk w Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, usuwając pliki cookie zapisane w przeglądarce. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając przycisk Centrum preferencji dotyczących ochrony prywatności i zmieniając swoje preferencje. Należy pamiętać, że zmiana preferencji nie powoduje usunięcia plików cookie, które zostały już umieszczone na urządzeniu użytkownika (aby ręcznie usunąć pliki cookie, patrz punkt 6).

 1. Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika nikomu poza osobami pracującymi dla Bobcat, a także naszymi dostawcami, którzy pomagają nam przetwarzać dane osobowe użytkownika w określonych celach. Każdy, kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika, będzie zawsze związany ścisłymi zobowiązaniami prawnymi lub umownymi do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika. Oznacza to, że poza użytkownikiem, tylko następujący odbiorcy otrzymają jego dane osobowe:

 • pracownicy i dostawcy Bobcat;
 • organy rządowe lub sądowe, o ile jesteśmy zobowiązani do przesłania im danych osobowych użytkownika (np. organom podatkowym, policji lub organom ścigania).

Dane osobowe użytkownika są przez nas przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje UE, Liechtenstein, Norwegię i Islandię). W przypadku transferów danych do krajów trzecich, które nie zostały uznane za zapewniające taki sam poziom ochrony jak EOG, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez cały wskazany okres użytkowania (chyba że użytkownik usunie je ręcznie). Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, pliki cookie, które nie wygasły lub nie zostały usunięte, są ponownie gromadzone.

 1. Co robimy, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne?

Jak wyjaśniono w naszej Informacji o ochronie prywatności, bezpieczeństwo i poufność wszystkich przetwarzanych przez nas danych jest dla nas bardzo ważna. Dysponujemy odpowiednimi środkami technicznymi, organizacyjnymi i umownymi w celu zapewnienia, że nasza infrastruktura, systemy, aplikacje, obiekty i procesy są i pozostaną bezpieczne.

 1. Jak usunąć pliki cookie?

Więcej informacji na temat usuwania plików cookie z urządzenia można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich producentów przeglądarek:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 3. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 5. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Jeśli przeglądarki nie ma na tej liście, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją producenta przeglądarki lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.

 1. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Gdy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, przysługuje mu prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, a także ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik może skorzystać z większości swoich praw, zmieniając swoje preferencje w naszym Centrum Preferencji Dotyczących Ochrony Prywatności lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższego adresu e-mail.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bobcat, użytkownik może zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: communications.emea@doosan.com. W przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi, użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju. Lista wszystkich właściwych organów ochrony danych jest dostępna tutaj.

 

© 2023 Bobcat company. All rights reserved.